Spendenkonto

Kath. Jugendwerke Köln e. V. DE10 3705 0198 0003 5122 17 COLSDE33XXX Sparkasse KölnBonn Verwendungszweck: Förderung BDKJ Köln

Kontaktbüro

Bund der Deutschen Katholischen Jugend Köln An St. Katharinen 5 50678 Köln Telefon: +49 (221) 921 335 -37 E-Mail: kontakt@bdkj-koeln.de

Politikreferentin

Ilona Braun Telefon: +49 (0) 221 - 921 335-37 E-Mail: ilona.braun@bdkj-koeln.de

Referent für verbandliche Jugendarbeit

Martin Heim Telefon: +49 (0) 221 - 921 335-23 E-Mail: martin.heim@kja.de

Pressekontakt

Pfr. Matthäus Hilus Telefon: +49 (0) 221 - 92 13 35 -15 E-Mail: tobias.schwaderlapp@bdkj-koeln.de